Rượu Cần là bác nông dân
Rượu Nho nhà giáo chẳng cần xa xôi

Rượu Đế chắc hẳn Vua rồi

Rượu Vang to tiếng, xin lời nhỏ thôi

Rượu Nếp thơm dẻo một đời

Nàng Hương chắc chắn là người mỹ nhân

Rượu Bầu Đá nắn cốt gân

Làng Vân rượu ấy mùa xuân đậm đà

Rượu nào quá chén cũng ngà

“Tửu nhập ngôn xuất” thật là chẳng nên

Ai ơi! xin có lời khuyên

Uống say quá chén “quy tiên” có ngày!

D3PLUS.COM(st)

BÌNH LUẬN