Lập năm 1724, hiện nay do 2 đại gia kiểm soát: Max Cointreaux (hãng làm rượu mùi có tiếng nhất của Pháp) và Martin Remy G. Remy Martin không có nhãn 3 Stars, nhưng ra liền VSOP (đúng trên 5 năm). Hàng năm bán trên 8 triệu chai. Hạng Lancet d’Or (Mỹ mua nhiều), loại […]

 

Lập năm 1724, hiện nay do 2 đại gia kiểm soát: Max Cointreaux (hãng làm mùi có tiếng nhất của Pháp) và Martin Remy G. không có nhãn 3 Stars, nhưng ra liền VSOP (đúng trên 5 năm). Hàng năm bán trên 8 triệu chai. Hạng Lancet d’Or (Mỹ mua nhiều), loại Grande Reserve bán tại siêu thị phi trường quốc tế miễn thuế nhập nội, mỗi người được l chai thôi, loại Vieille Reserve bán tại bar rượu hạng sang, loại Âge Inconnu không bán mà tặng cho những chiến sĩ có công cho đất Pháp? Kế đó là loại Napoleon, loại Fine , loại Lancet d’Or Grande Cognac. Loại chót Louis XII Grande Cognac (tuổi không dưới 25) được đãi trong những yến tiệc quốc khách.

muabanruoubia.com

BÌNH LUẬN