Blue SkyLần lượt cho tất cả các nguyên liệu gồm rượu Blue Curacao, rượu Malibu, rượu Cointreau và nước chanh và shaker lắc đều rồi rót ra ly (dạng ly cocktail). Trang trí với lát chanh trên miệng ly.

 

Nguyên liệu

  • Rượu Blue Curacao: 10ml,
  • Rượu Malibu: 10ml,
  • Rượu Cointreau: 10ml,
  • Nước chanh: 5ml.

Thực hiện

Lần lượt cho tất cả các nguyên liệu gồm rượu Blue Curacao, rượu Malibu, rượu Cointreau và nước chanh và shaker lắc đều rồi rót ra ly (dạng ly cocktail). Trang trí với lát chanh trên miệng ly.

Blue Sky - Văn hóa rượu

D3PLUS.COM(st)

BÌNH LUẬN